Feltételek

Az Voltix Edge Pty Ltd (a "Társaság", "mi", "miénk" vagy "mi") a kijelölt szoftverén és weboldalán (a "Weboldal") keresztül közvetve nyújt bizonyos marketing, reklám, promóciós és kapcsolódó szolgáltatásokat (a "Szolgáltatás"; a Szolgáltatás felhasználóira a továbbiakban "Felhasználók", "Ön" vagy "az Ön"). A jelen Felhasználási feltételek (a "Feltételek") szabályozzák a Felhasználók hozzáférését és a Weboldal és a Szolgáltatások használatát. A Felhasználóknak a Weboldal használata előtt el kell fogadniuk a jelen Feltételeket.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. A jelen Feltételek szabályozzák a Honlaphoz és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok használatát. A Honlaphoz való hozzáféréssel, a használatra történő regisztrációval, a Honlap letöltésével, megosztásával vagy más módon történő használatával, illetve a Honlap elérhetővé vagy használhatóvá tétele érdekében általunk biztosított bármely szoftverskript használatával Ön jelzi, hogy elfogadja mind a jelen Feltételeket, mind az Adatvédelmi irányelveket, amelyek időről időre saját belátásunk szerint módosíthatók vagy más módon megváltoztathatók. A Weboldal további használata a módosított vagy frissített feltételek elfogadásának minősül. Ha nem ért egyet a jelen Feltételek bármelyikével, kérjük, ne kattintson az "ELFOGADÁS" gombra, és ne használja a Weboldalt.

1 A weboldal és a szolgáltatások használata
Az itt meghatározott feltételekre és kikötésekre is figyelemmel Ön nem kizárólagos alapon hozzáférhet és használhatja a Weboldalt a Szolgáltatások igénybevétele céljából. Ön tudomásul veszi, hogy a Vállalat saját belátása szerint és bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, frissítheti vagy más módon megváltoztathatja a Weboldalt vagy a Szolgáltatásokat, beleértve a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások bármely részének vagy egészének nyújtásának megszüntetését, illetve a Weboldalon vagy a Szolgáltatásokon keresztül elérhető bármely tartalom módosítását vagy törlését.

A Weboldal és a Szolgáltatások használata tilos, ahol tilos. A Weboldal és a Szolgáltatások használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy: (a) az Ön által megadott információk (ha van ilyen) a valóságnak megfelelnek és pontosak; (b) Ön fenntartja az ilyen információk pontosságát; (c) Ön az Ön joghatósága szerint legalább nagykorú; és (d) a Weboldal vagy a Szolgáltatások Ön általi használata nem sérti vagy segíti elő bármely alkalmazandó törvény vagy rendelet, illetve harmadik féllel szemben fennálló jogi vagy szerződéses kötelezettsége megsértését, és Ön a Szolgáltatások és a Weboldal használatával, valamint a Szolgáltatásokon és a Weboldalon keresztül szervezett bármely szolgáltatással kapcsolatban - beleértve, de nem kizárólagosan a Termékekhez vagy a Harmadik felekhez bármilyen módon kapcsolódó szolgáltatásokat, ahogyan ezek a kifejezések itt meghatározásra kerülnek - betartotta és mindenkor be fogja tartani az összes alkalmazandó törvényt, szabályt és rendeletet.

Az a)-d) alpontokra együttesen "Felhasználói kötelezettségvállalások és garanciák" néven kell hivatkozni.

A Szolgáltatások vagy a Weboldal használatával Ön megérti és elfogadja, hogy a Vállalat saját belátása szerint ellenőrizheti, de nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó vállalásai és szavatosságai közül bármelyik vagy valamennyi teljesül-e, és Ön elfogadja továbbá, hogy a Vállalat nem felelős annak biztosításáért, hogy a Felhasználó vállalásai és szavatosságai teljesülnek, illetve azért, hogy a Szolgáltatások vagy a Weboldal használatát nem függeszti fel, nem szünteti meg vagy nem akadályozza meg olyan Felhasználók által, akik nem teljesítik a Felhasználó vállalásait és szavatosságait. Ön tudomásul veszi, hogy kizárólag Ön felelős a saját értékelései, döntései és felméréseiért azzal kapcsolatban, hogy kapcsolatba lép-e bármely Harmadik Féllel, vagy más módon kapcsolatba lép-e bármely Harmadik Féllel. Ha tudomására jut, hogy a Felhasználói Kötelezettségvállalások és Garanciák bármilyen megsértése történik, javasoljuk, hogy jelentse azt a Vállalatnak.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, értesítéssel vagy anélkül ne nyújtson Önnek semmilyen Szolgáltatást, függetlenül attól, hogy tudomására jut-e a Felhasználói Kötelezettségvállalások és Garanciák bármilyen megsértése (akár más Felhasználók által küldött jelentések, akár más módon) Ön vagy bármely más Felhasználó által, vagy bármely más okból. A fentiektől való eltérés nélkül a Vállalat kifejezetten kizárja, és Ön kifejezetten felmenti a Vállalatot minden felelősség alól, amely bármilyen vitás ügyből, követelésből, perből, sérülésből, veszteségből, kárból és/vagy kárból származik és/vagy bármilyen módon kapcsolódik a következőkhöz: (i) a Felhasználó vagy Harmadik Fél nyilatkozatainak pontatlanságából, időszerűtlenségéből vagy hiányosságából; és (ii) a Harmadik Fél vagy más Felhasználók, a Termékek vagy más módon, vagy bármely Harmadik Fél vagy más Felhasználó által tett téves állítások és/vagy hamis állítások miatt. A Weboldal és a Szolgáltatások használatával Ön megérti és elfogadja, hogy a Szolgáltatások csupán egy olyan platformot kínálnak, amely arra szolgál, hogy segítse a Felhasználókat abban, hogy az általunk üzemeltetett hirdetéseken vagy promóciókon keresztül elérjék, megvásárolják és/vagy használják a harmadik fél eladók és/vagy szolgáltatók által nyújtott különböző termékeket és szolgáltatásokat (a továbbiakban: "Termékek", illetve "Harmadik felek").

Ön megérti és elfogadja, hogy a Társaság: (a) nem alkalmaz, nem ajánlja és nem támogatja a Harmadik Feleket vagy Termékeket, illetve azok bármely kapcsolt felét, és nem gyakorol ellenőrzést a Harmadik Felek cselekedetei vagy mulasztásai, üzleti tevékenységük, termékeik vagy szolgáltatásaik felett; (b) nem vállal semmilyen garanciát vagy szavatosságot a Harmadik Felekkel és Termékekkel kapcsolatban, beleértve azok minőségét, árát, kompatibilitását, elérhetőségét vagy bármely más tulajdonságát, illetve az Ön és a Harmadik Felek közötti interakciókat vagy ügyleteket; (c) nem vállal felelősséget vagy szavatosságot a tulajdonjogokkal vagy egyéb jogokkal vagy jellemzőkkel vagy a Termékekkel kapcsolatos szabályozási szempontokkal kapcsolatban, beleértve az ilyen Termékek feltöltéséhez, megosztásához vagy más módon történő hozzáférhetővé tételéhez, valamint használatához, értékesítéséhez és vásárlásához szükséges engedélyeket, engedélyeket vagy licenceket; és (d) nem vállal felelősséget a Szolgáltatásokat használó vagy használó és/vagy a Weboldalon vagy azon kívül tartózkodó Felhasználók vagy más harmadik felek teljesítményéért vagy magatartásáért. A Vállalat nem köteles a harmadik felekkel és/vagy Felhasználókkal, a Termékekkel vagy a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó bármely más funkcióval kapcsolatos információkat átvizsgálni vagy más módon ellenőrizni, ezért Önnek óvatosnak kell lennie, és saját vizsgálatokat és ellenőrzéseket kell végeznie, mielőtt bárkivel kapcsolatba lépne a Szolgáltatásokon vagy a Weboldalon keresztül, vagy bárkivel más módon kapcsolatba lépne.

A Vállalat kifejezetten kizárja, és Ön kifejezetten felmenti a Vállalatot minden felelősség alól, bármilyen vitás kérdésben, követelésben, perben, sérülésben, veszteségben, kárban és/vagy káreseményben, amely a harmadik felekből, a termékekből, a szolgáltatásokból és a weboldalból, vagy az Ön és a harmadik felek közötti interakciókból vagy ügyletekből ered és/vagy bármilyen módon kapcsolódik azokhoz, beleértve, de nem kizárólagosan a harmadik felek bármely cselekményét és/vagy mulasztását, amelyek bármilyen módon a szolgáltatásokat vagy a weboldalt használják vagy azokhoz bármilyen módon kapcsolódnak. A Szolgáltatások vagy a Weboldal használatával Ön tudomásul veszi, hogy kizárólag Ön felelős az ilyen használatért és az Ön által létrehozott kapcsolatokért, kölcsönhatásokért, vásárlásokért vagy bármely más tevékenységért, és hogy a Szolgáltatások vagy a Weboldal használata kizárólag az Ön kockázatára történik. A kétségek elkerülése végett, a Vállalat nem értékesít, nem ad licencet vagy más módon nem bocsát az Ön rendelkezésére semmilyen Terméket vagy szolgáltatást (a Szolgáltatásokon kívül), és nem vállal felelősséget az Ön által bármely Harmadik Féltől vásárolt Termékekért vagy szolgáltatásokért, beleértve, korlátozás nélkül, a támogatás és karbantartás, hibák, hibák, meghibásodások, károk vagy bármilyen jellegű költségek tekintetében.

Korlátozások
Az 1. szakasz rendelkezéseitől való eltérés nélkül Ön nem teheti, és nem engedheti meg harmadik félnek, hogy: (a) visszafejteni vagy megkísérelni a Weboldal vagy a Szolgáltatások mögöttes kódjának megtalálását; (b) a Weboldalt vagy a Szolgáltatásokat bármely alkalmazandó törvény vagy szabályozás megsértésével használni, beleértve, de nem kizárólagosan, bármilyen illegális vagy sértő anyag közzétételét, megosztását vagy más módon történő továbbítását; (c) másolni, módosítani vagy származékos műveket létrehozni a Weboldalról, a Szolgáltatásokról vagy a Weboldal vagy a Szolgáltatások bármely tartalmáról; (d) megpróbálni a Weboldal vagy a Szolgáltatások bármely biztonsági vagy hozzáférés-ellenőrzési mechanizmusának kikapcsolását vagy megkerülését; (e) csalásokat, exploitokat, automatizálási szoftvereket, botokat, hackeket, módokat vagy bármely más, harmadik féltől származó, a Webhely vagy a Szolgáltatások módosítására vagy megzavarására szolgáló, nem engedélyezett szoftvert tervezni vagy azok tervezésében közreműködni; (f) a Webhelyet vagy a Szolgáltatásokat olyan célra használni vagy más Felhasználókkal kapcsolatba lépni, amely sérti az alkalmazandó törvényeket vagy szabályokat; (g) megkísérelni a Webhelyhez vagy a Szolgáltatásokhoz, más Felhasználói fiókokhoz, az alábbiakban meghatározottak szerint, vagy más, a Webhelyhez vagy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközhöz, számítógépes rendszerhez, telefonrendszerekhez vagy hálózatokhoz való jogosulatlan hozzáférést; és (h) a Felhasználókról a hozzájárulásuk nélkül adatokat gyűjteni vagy más módon információt gyűjteni.

Ha Ön a Weboldalon és/vagy a Szolgáltatások használatával bármilyen tartalmat közzétesz, közzétesz, megoszt vagy más módon továbbít, Ön kijelenti és garantálja, hogy az ilyen tartalom pontos és teljes képet ad az itt leírt termékekről vagy szolgáltatásokról, megfelel a jelen Feltételeknek, és nem: (a) nem sérti harmadik felek szellemi tulajdonjogát, erkölcsi vagy közlési jogait; (b) nem tartalmaz becsületsértő, rágalmazó, obszcén, szexuális célzatú vagy más módon sértő tartalmat (beleértve a gyűlöletet, erőszakot vagy bigottságot népszerűsítő vagy dicsőítő anyagokat); (c) nem tartalmaz férgeket, vírusokat vagy más rosszindulatú szoftvereket; (d) nem sért semmilyen alkalmazandó törvényt vagy rendeletet, beleértve a reklámra vagy marketingre vonatkozó törvényeket vagy rendeleteket; és (e) nem tesz olyan lépést, amely indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhet ró az infrastruktúránkra.

Azzal, hogy Ön a Weboldal vagy a Szolgáltatások használatával bármilyen tartalmat közzétesz, feltölt, közzétesz, megoszt vagy más módon átad, visszavonhatatlanul engedélyezi a Társaságnak és bármelyik kapcsolt vállalkozásának és/vagy allicencének az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, örökös, jogdíjmentes engedélyt ad az ilyen tartalom közzétételére, megosztására, megjelenítésére és más módon történő átadására bármilyen ésszerű formában, a Társaság saját belátása szerint. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül eltávolítson, felfüggessze a hozzáférést vagy véglegesen töröljön bármilyen tartalmat, beleértve, de nem kizárólagosan, minden olyan tartalmat, amely sérti a fent meghatározott garanciákat vagy a Vállalat üzleti érdekeit, és Önt semmilyen jog vagy követelés nem illeti meg az ilyen döntésekkel és intézkedésekkel kapcsolatban.

A Vállalat nem vállal felelősséget, és nem is vállal felelősséget a Felhasználók által szolgáltatott, közzétett, feltöltött, megosztott vagy más módon elérhetővé tett tartalmakért, a Felhasználók által szolgáltatott, közzétett, feltöltött, megosztott vagy más módon elérhetővé tett ilyen tartalmakhoz kapcsolódó termékekért vagy szolgáltatásokért. A Weboldalt vagy a Szolgáltatásokat használó minden Felhasználó ezúton kijelenti, hogy teljes felelősséget vállal azokért, és a Társaságot a fentiekkel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.

Promóciós anyagok és hírlevelek
A fenti 3. szakasz rendelkezésein túlmenően a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználó részére promóciós anyagokat és hírleveleket (a "Promóciós anyagok és hírlevelek") küldjön bármilyen rendelkezésre álló eszközzel, beleértve az e-mailt, szöveges és SMS-üzeneteket, faxot, postai úton, automata tárcsázási szolgáltatásokat vagy bármely más eszközt, a Társaság mindenkori kizárólagos belátása szerint, és hogy a Felhasználó megkapja az ilyen promóciós anyagokat és hírleveleket.

A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a promóciós anyagok és hírlevelek harmadik felek reklámjait is tartalmazhatják, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a promóciós anyagok és hírlevelek részeként ilyen reklámokat kapjon. A Felhasználó bármikor kapcsolatba léphet a Társasággal, és e-mailben kérvényt küldhet, amelyben értesíti a Társaságot arról, hogy nem hajlandó továbbra is fogadni a promóciós anyagokat és hírleveleket.

4. szellemi tulajdon
A Társaság a tulajdonosa a következő világméretű jogoknak, jogcímeknek és érdekeltségeknek: (a) a Weboldal és a Szolgáltatások, a Weboldal és a Szolgáltatások bővítései, származékai, hibajavításai vagy fejlesztései; és (b) a Vállalat kereskedelmi nevei, védjegyei és logói, és ezek mindenkor kizárólag a Vállalat tulajdonában maradnak. A jelen Feltételekben vagy bármely más közleményben a fentiek értékesítésére, viszonteladására vagy megvásárlására történő minden hivatkozás kizárólag a Weboldal és a Szolgáltatások használatának jogát jelenti a jelen Feltételek szerint. A Felhasználók kizárólagos felelősséggel tartoznak minden olyan tartalomért, beleértve az ahhoz fűződő szellemi tulajdonjogokat is, amelyet a Felhasználók a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások használatával biztosítanak, megosztanak vagy más módon elérhetővé tesznek, és a Vállalat nem vállal felelősséget az ilyen tartalmakért. A Vállalat nem vállal felelősséget az ilyen tartalmakból eredő veszteségekért vagy károkért, és a Felhasználók vállalják, hogy a fentiekből eredő károkért vagy veszteségekért kártalanítják és mentesítik a Vállalatot.

5. adatvédelem
Ön vállalja, hogy a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tárolja, gyűjti vagy más módon tartja birtokában és nem használja a Szolgáltatások és a Weboldal által biztosított tartalmakat. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a Társaság fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint elmentsen, összegyűjtsön vagy más módon birtokában tartson és felhasználjon bármilyen tartalmat és nyilvános információt, beleértve azokat az információkat, amelyek személyesen azonosíthatják Önt vagy bármely más Felhasználót vagy Harmadik felet, vagy leírhatják az Ön személyes érdekeit. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy az ilyen tartalmakat és nyilvános információkat a Vállalat adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint bármely alkalmazandó jog alapján bármilyen módon felhasználja. A fenti 1. szakasz rendelkezéseitől való eltérés nélkül a Vállalat nem vizsgálja, nem teszteli, nem erősíti meg, nem hagyja jóvá és nem ellenőrzi más módon az ilyen tartalmakat vagy nyilvános információkat. Az ilyen tartalmat vagy nyilvános információt közzétevő, feltöltő, megosztó vagy más módon hozzáférhetővé tevő minden egyes Felhasználó kizárólagosan felelős a tartalomért vagy nyilvános információért, beleértve minden harmadik féllel kapcsolatos információt és szükséges hozzájárulást. A Társaság nem vállal felelősséget a fentiek be nem tartásából eredő veszteségekért vagy károkért, és Ön vállalja, hogy a fentiekből eredő károkért vagy veszteségekért kártalanítja és mentesíti a Társaságot. A FENTIEK ELLENÉRE ÖN MEGÉRTI ÉS TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A VÁLLALAT NEM TARTALOMTÁROLÓ SZOLGÁLTATÁS. A VÁLLALAT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN ELVESZETT VAGY TÖRÖLT TARTALOMÉRT VAGY NYILVÁNOS INFORMÁCIÓÉRT. TUDATÁBAN KELL lennie, hogy a közzétett, feltöltött, megosztott vagy más módon elérhetővé tett TARTALMAKAT MÁS FELHASZNÁLÓK OLVASHATJÁK, KÖTELEZHETJÉK ÉS HASZNÁLHATJÁK, ÉS FELHASZNÁLHATJÁK TILTATLAN TARTALOM KÜLDÉSÉRE.

6. linkek
A Weboldal vagy a Szolgáltatások tartalmazhatnak harmadik felek által kínált weboldalakhoz, hirdetőkhöz, kiadókhoz vagy termékekhez kapcsolódó linkeket vagy egyéb tartalmakat. A Társaság nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget ezekért, illetve az ezeken keresztül nyújtott vagy továbbított, vagy bármely ilyen harmadik fél által egyéb módon nyújtott információkért. ÖN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ ILYEN LINKEK VAGY EGYÉB TARTALMAK HASZNÁLATA AZ ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK, HOGY AZ ILYEN LINKEKRE VAGY EGYÉB TARTALMAKRA AZ ILYEN HARMADIK FELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI ÉS ADATVÉDELMI IRÁNYELVEI VONATKOZNAK, ÉS HOGY A VÁLLALAT NEM FELELŐS AZ ILYEN HARMADIK FELEK ADATVÉDELMI VAGY ÜZLETI GYAKORLATÁÉRT VAGY EGYÉB IRÁNYELVEIÉRT. Önnek gondosan át kell néznie az ilyen harmadik felekre vonatkozó vonatkozó feltételeket és irányelveket. A VÁLLALAT SEMMILYEN MÓDON NEM FELELŐS ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ILYEN HARMADIK FELEKÉRT, ILLETVE AZ EZEKBŐL EREDŐ BÁRMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, ÉS A VÁLLALAT KIFEJEZETTEN KIZÁRJA, ÉS ÖN KIFEJEZETTEN FELMENTI A VÁLLALATOT MINDEN FELELŐSSÉG ALÓL BÁRMILYEN VITÁÉRT, KÖVETELÉSÉRT, PERÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, VESZTESÉGÉRT, KÁRÉRT ÉS/VAGY KÁRÉRT, AMELY AZ ILYEN HARMADIK FELEKBŐL ERED ÉS/VAGY AZOKKAL BÁRMILYEN MÓDON ÖSSZEFÜGG, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELÉRHETŐSÉGGEL, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKKEL, ADATVÉDELEMMEL, INFORMÁCIÓKKAL, TARTALOMMAL, ANYAGOKKAL, REKLÁMMAL, DÍJAKKAL, TERMÉKEKKEL ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOSAKAT.

7 Tiltott felhasználások
A Weboldal és a Szolgáltatások nem használhatók fel kereskedelmi célú tevékenységekkel kapcsolatban (kivéve, ha a Vállalat másként nem engedélyezi a Felhasználók és harmadik felek összekapcsolását) a Vállalat kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. A Weboldalt és a Szolgáltatásokat a Társaság kifejezett írásbeli engedélye nélkül semmilyen személy vagy szervezet nem használhatja arra, hogy egy másik weboldalra toborozzon, a Társasággal nem kapcsolatban álló vállalkozás számára munkavállalás, szerződéskötés vagy bármilyen más céllal a Felhasználókat megkeresse, reklámozza vagy bármilyen formában kapcsolatba lépjen velük. Ön vállalja, hogy a Szolgáltatásokat és a Weboldalt nem használja más Felhasználókkal való kapcsolatfelvételre, reklámozásra, toborzásra vagy értékesítésre azok kifejezett hozzájárulása nélkül, kivéve, ha a jelen Feltételek másként nem engedélyezik.

8. támogatás
A felhasználók a Weboldal és a Szolgáltatások támogatásával kapcsolatban e-mailben léphetnek kapcsolatba a Társasággal.

9. kizáró nyilatkozatok
A Társaság ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy technológiája biztonságban tartsa a Weboldalt és a Szolgáltatásokat. Azonban egyetlen technológia sem 100% biztonságos. Ezért, bár törekszünk arra, hogy kereskedelmi szempontból elfogadható eszközöket alkalmazzunk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni azok abszolút biztonságát. Az itt kifejezetten meghatározottak kivételével a Weboldal és a Szolgáltatások használata az Ön saját belátása és kockázata szerint történik. A Webhelyet és a Szolgáltatásokat "AS IS" és "AS AVAILABLE" alapon biztosítjuk, mindenféle garanciák nélkül. A Vállalat kifejezetten kizár minden, a Weboldallal és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos hallgatólagos vagy törvényes garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a jogcímre, az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra, a tulajdonjogok megsértésének tilalmára, az üzletmenetre vagy a teljesítés menetére vonatkozó garanciákat. A Társaság nem ad semmilyen tanácsot semmilyen kereskedelem, tranzakció vagy megbízás kockázatával vagy alkalmasságával kapcsolatban. A Társaság nem vállal felelősséget az Ön által kötött ügyletekért vagy megbízásokért, és Ön tudomásul veszi, hogy kizárólag Ön felelős az ügyletek és megbízások értékeléséért. Ön nem vonhatja felelősségre a Társaságot, annak tisztviselőit, alkalmazottait vagy kapcsolt vállalkozásait az Ön által választott ügyletekért vagy megbízásokért. A Társaságtól, annak tisztségviselőitől, alkalmazottaitól vagy kapcsolt vállalkozásaitól Ön által kapott bármilyen szóbeli vagy írásbeli tanács vagy információ nem keletkeztet semmilyen, a jelen Feltételekben kifejezetten nem rögzített garanciát. Ha Ön úgy dönt, hogy az ilyen információkra hagyatkozik, azt kizárólag saját felelősségére teszi. Egyes államok vagy joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos garanciák kizárását. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a fenti kizárások némelyike nem vonatkozik Önre.

10 A felelősség korlátozása
A Társaság nem garantálja a Harmadik felek, a Termékek vagy bármely más rendelkezésre bocsátott, fogyasztott vagy más módon hozzáférhetővé tett információ (a továbbiakban ebben a szakaszban: "Tulajdonságok") értékét, minőségét, kompatibilitását vagy bármely más tulajdonságát. Bármely Jellemzőért kizárólag az adott Harmadik Fél vagy az azt használó Felhasználó, illetve a Szolgáltatásokat vagy a Weboldalt használó Felhasználó felel. A Társaság nem vállalja az ilyen megfelelés ellenőrzését, és a jelen Feltételekben leírtak szerint, kizárólagos belátása szerint dönthet a megfelelés hiányának észlelése esetén. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy olyan tartalmaknak vagy egyéb információknak lehet kitéve, amelyek pontatlanok, kifogásolhatóak, gyermekek számára nem megfelelőek vagy más módon nem megfelelőek az Ön számára.

A Társaság nem vállal felelősséget a telefonhálózat vagy telefonvonalak, számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, az interneten, a Weboldalon vagy a Szolgáltatásokon vagy ezek kombinációján jelentkező technikai problémák vagy forgalmi torlódások miatti e-mail meghibásodásokért vagy technikai hibákért, beleértve a Felhasználóknak vagy bármely személy számítógépének, mobiltelefonjának vagy bármely más eszközének a Weboldalon vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos részvételből vagy anyagok letöltéséből eredő vagy abból eredő sérülését vagy károsodását. A Vállalat semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget harmadik felek magatartásáért, beleértve az online vagy offline Felhasználókat és a külső oldalak üzemeltetőit.

A Vállalat vagy annak tisztviselői, igazgatói, alkalmazottai vagy ügynökei semmilyen esetben sem felelnek Önnek semmilyen közvetett, véletlen, különleges, büntető vagy következményes kárért, amely a Weboldal vagy a Szolgáltatások Ön általi használatából vagy azzal összefüggésben keletkezik, függetlenül attól, hogy a kár előre látható volt-e vagy sem, és függetlenül attól, hogy a Vállalatot tájékoztatták-e az ilyen károk lehetőségéről. A fenti felelősségkorlátozás az alkalmazandó joghatóság törvényei által megengedett legteljesebb mértékben alkalmazandó.

11 Kártalanítás
Ön védi, kártalanítja és mentesíti a Társaságot minden olyan per, eljárás, követelés, kár, költség, felelősség vagy kiadás (beleértve a bírósági költségeket és az ésszerű ügyvédi költségeket) alól, amelyet a Társaságot bármely harmadik fél által a jelen Feltételek Ön általi megsértéséből vagy a Weboldal vagy a Szolgáltatások Ön általi, az alkalmazandó joggal nem összhangban történő használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen tényleges követeléssel, követeléssel, keresettel vagy egyéb eljárással kapcsolatban elszenvedhet vagy felmerülhet.

Egyéb
A jelen Feltételekre Anglia joga irányadó, a jogválasztási szabályok kizárásával, és az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezményére való tekintet nélkül. Az Ön magatartására más helyi, állami és nemzeti jogszabályok is vonatkozhatnak. A jelen Feltételek alapján, illetve a Weboldallal vagy a Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő bármely jogvitát Anglia illetékes bíróságai döntik el. Ön nem nyújthat be csoportos keresetet a Társasággal szemben, és a Weboldal vagy a Szolgáltatások használatával Ön beleegyezik abba, hogy lemond az ilyen csoportos keresetek benyújtására vonatkozó jogáról.

A Társasággal szembeni bármilyen kereseti okot a kereseti ok felmerülésétől számított egy (1) éven belül kell benyújtani. Abban az esetben, ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése végrehajthatatlannak minősül, az ilyen rendelkezés helyébe egy olyan végrehajtható rendelkezés lép, amely a lehető legjobban megfelel az eredeti rendelkezés hatásának, és a jelen Feltételek fennmaradó rendelkezései teljes mértékben hatályban maradnak. A jelen Feltételekben semmi sem hoz létre ügynöki, munkaviszony, közös vállalat vagy partneri kapcsolatot Ön és a Vállalat között, illetve nem teszi lehetővé, hogy Ön a Vállalat nevében eljárjon. A jelen Feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével a jelen Feltételek képezik a Társaság és Ön közötti teljes megállapodást a jelen Feltételek tárgyára vonatkozóan.

Bármilyen értesítést, amelyet akár a törvény, akár a jelen Feltételek értelmében kötelesek vagyunk Önnek megküldeni, a Társaság közvetlenül vagy közvetve, többek között e-mailben is megküldhet az Ön által a Fiókadataiban megadott elérhetőségeken vagy más módon. Ön kifejezetten beleegyezik, hogy az ilyen közléseket és értesítéseket ilyen módon kapja meg.

Ön nem ruházhatja át a jelen szerződésben foglalt jogait a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy korlátozza a Társaság rendelkezésére álló intézkedéseket vagy jogorvoslati lehetőségeket bármely tiltott tevékenység vagy magatartás tekintetében. A jelen Feltételek bármely feltételének be nem tartása nem jelent beleegyezést vagy lemondást, és a Vállalat fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint érvényt szerezzen az ilyen feltételnek. A jelen szerződésben foglaltak bármely megszegéséről vagy mulasztásáról való lemondás nem minősül lemondásnak bármely korábbi vagy későbbi megszegésről vagy mulasztásról.